دوره های آموزشی

یومی هو (گرید 1)

1,150,000 تومان

دوره های آموزشی

یومی هو (گرید 2)

1,250,000 تومان

دوره های آموزشی

ماساژ سنگ داغ (آقایان)

1,848,000 تومان

دوره های آموزشی

ماساژ سنگ داغ (بانوان)

1,848,000 تومان

دوره های آموزشی

ماساژ رفلکسولوژی

1,824,000 تومان

دوره های آموزشی

ماساژ شیاتسو (1)

1,770,000 تومان

دوره های آموزشی

ماساژ شیاتسو (2)

1,350,000 تومان
× مشاوره آنلاین