لوازم ماساژ

ماساژور کف پا

80,000 تومان

لوازم ماساژ

ماساژور کمر

80,000 تومان

لوازم ماساژ

ماساژور لیفی

140,000 تومان

کتاب های کمک آموزشی

مبانی طب مفرد اعضاء

40,000 تومان

کتاب های کمک آموزشی

مزاج شناسی

کتاب های کمک آموزشی

معجزه طب فشاری

60,000 تومان

لوازم آموزشی

مولاژ طب سوزنی

550,000 تومان

کتاب های کمک آموزشی

میوه درمانی

40,000 تومان
70,000 تومان

کتاب های کمک آموزشی

نوشیدنی‌های شفابخش

70,000 تومان

لوازم ماساژ

نیم بولستر ماساژ

100,000 تومان

کتاب های کمک آموزشی

همه چیز درباره ماساژ

16,000 تومان

لوازم ماساژ

وردنه لاغری

150,000 تومان

دوره های آموزشی

ماساژ یومی هو (گرید 4)

1,600,000 تومان
× مشاوره آنلاین