کتاب های کمک آموزشی

پاکسازی پوست صورت زنانه

45,000 تومان

دوره های آموزشی

پکیج ویژه کاربر ماساژ

3,450,000 تومان

دوره های آموزشی

ماساژ تایلندی

1,992,000 تومان

دوره های آموزشی

ماساژ ریلکسی (بانوان)

1,200,000 تومان

دوره های آموزشی

ماساژ ریلکسی (آقایان)

1,200,000 تومان
2,450,000 تومان
800,000 تومان
40,000 تومان

کتاب های کمک آموزشی

خود ماساژ‌دهی چینی

30,000 تومان

کتاب های کمک آموزشی

خود‌آموز ماساژ روی کف پا و دست

35,000 تومان

کتاب های کمک آموزشی

دانه درمانی

40,000 تومان

لوازم ماساژ

دمپایی ماساژ

70,000 تومان
× مشاوره آنلاین