دوره های آموزشی

آروماتراپی

1,650,000 تومان

محصولات ماساژ

شمع بیزوکس (دست ساز)

30,000 تومان

محصولات ماساژ

شمع بیزوکس (هفت چاکرا)

250,000 تومان

لوازم آموزشی

هیتر سنگ داغ

2,650,000 تومان

کتاب های کمک آموزشی

4قدم کاهش وزن

40,000 تومان
75,000 تومان

کتاب های کمک آموزشی

آشپز از دیگ بیرون بیا

25,000 تومان

کتاب های کمک آموزشی

آشپزی آیورودائی

کتاب های کمک آموزشی

آموزش کاربر ماساژ

32,000 تومان
×