دوره های آموزشی

آروماتراپی

1,650,000 تومان

محصولات ماساژ

شمع بیزوکس (دست ساز)

30,000 تومان

محصولات ماساژ

شمع بیزوکس (هفت چاکرا)

250,000 تومان

دوره های آموزشی

کاربر گیاهان دارویی

2,950,000 تومان

لوازم ماساژ

هیتر سنگ داغ

2,450,000 تومان

کتاب های کمک آموزشی

4قدم کاهش وزن

40,000 تومان
75,000 تومان

کتاب های کمک آموزشی

آشپز از دیگ بیرون بیا

25,000 تومان
× مشاوره آنلاین