ماساژ یومی هو (گرید 4)

دوره آموزشی: آموزش یومی هو (گرید 4)

دوره مدرس: غلامرضا آذرهوشنگ

مدرک دوره: ارائه مدرک مجتمع فنی تهران

محصولات پربازدید

کتاب های کمک آموزشی

کتاب ماساژ تایلندی

120,000 تومان

لباس ماساژ

لباس ماساژ

350,000 تومان

لوازم آموزشی

کاپ بادکش

20,000 تومان

کتاب های کمک آموزشی

کاربر ماساژ

150,000 تومان
×