یومی هو (گرید 2)

دوره آموزشی: آموزش یومی هو (گرید 2)

دوره مدرس: غلامرضا آذرهوشنگ

مدرک دوره: مدرک دوزبانه مجتمع فنی تهران

یومی هو (گرید 2)

30 تکنیک بر 70 تکنیک دوره قبلی اضافه شده و مجموعا 100تکنیک را علاقه مندان محترم آموزش خواهند دید.

محصولات پربازدید

کتاب های کمک آموزشی

کتاب ماساژ تایلندی

120,000 تومان

لباس ماساژ

لباس ماساژ

350,000 تومان

لوازم آموزشی

کاپ بادکش

20,000 تومان

کتاب های کمک آموزشی

کاربر ماساژ

150,000 تومان
×