کیسه های هات استون

شامل سنگ های نمک و سنگ های معدنی ست که در اثر گرم کردن و قرار دادن در قسمت های دردناک برای تسکین و آرام بخشی درد نقش به سزایی دارد.

برای افرادی که اسپاسم های شدید دارند می توان ابتدا از این کیسه ها برای آماده سازی بدن فرد استفاده کرد و بعد آن ها را ماساژ داد.
می توان ب جای کیسه های آبگرم هم برای تسکین دردها از این کیسه ها استفاده کرد.
دارای رنگ های متنوع

شامل سنگ های نمک و سنگ های معدنی ست که در اثر گرم کردن و قرار دادن در قسمت های دردناک برای تسکین و آرام بخشی درد نقش به سزایی دارد.
و همچنین قبل از ماساژ اگر از این کیسه ها استفاده شود به برطرف شدن بهتر اسپاسم ها کمک شایانی می شود.

120,000 تومان

برای افرادی که اسپاسم های شدید دارند می توان ابتدا از این کیسه ها برای آماده سازی بدن فرد استفاده کرد و بعد آن ها را ماساژ داد.
می توان ب جای کیسه های آبگرم هم برای تسکین دردها از این کیسه ها استفاده کرد.
دارای رنگ های متنوع

شامل سنگ های نمک و سنگ های معدنی ست که در اثر گرم کردن و قرار دادن در قسمت های دردناک برای تسکین و آرام بخشی درد نقش به سزایی دارد.
و همچنین قبل از ماساژ اگر از این کیسه ها استفاده شود به برطرف شدن بهتر اسپاسم ها کمک شایانی می شود.

محصولات پربازدید

لوازم ماساژ

دمپایی ماساژ

70,000 تومان

کتاب های کمک آموزشی

کتاب ماساژ تایلندی

70,000 تومان

کتاب های کمک آموزشی

کتاب آناتومی به زبان ساده

70,000 تومان
× مشاوره آنلاین