کاپینگ تراپی

دوره آموزشی: ماساژ بادکش
شروع دوره: 5 و 6  مهر ماه
مدرس: اسفندیار چنگی
مدرک مجتمع فنی تهران

1,200,000 تومان

محصولات پربازدید

کتاب های کمک آموزشی

کاربر ماساژ

150,000 تومان

لوازم آموزشی

کاپ بادکش

20,000 تومان

لباس ماساژ

لباس ماساژ

350,000 تومان

لوازم آموزشی

سنگ تکی (سایز 3)

40,000 تومان

کتاب های کمک آموزشی

کتاب ماساژ تایلندی

120,000 تومان

کتاب های کمک آموزشی

آناتومی گری

80,000 تومان
×