وردنه لاغری

وردنه های چوبی لاغری برای شکستن سلولیت چربی های شکم، پهلو و ران استفاده می شود.

95,000 تومان

وردنه های چوبی لاغری برای شکستن سلولیت چربی های شکم، پهلو و ران استفاده می شود.

محصولات پربازدید

لوازم ماساژ

دمپایی ماساژ

70,000 تومان

کتاب های کمک آموزشی

کتاب ماساژ تایلندی

70,000 تومان

کتاب های کمک آموزشی

کتاب ماساژ درمانی

55,000 تومان