ماساژ لاغری

دوره آموزشی: آموزش لاغری (بانوان)

مدرس دوره:  لیدا رحیمی

مدرک دوره: ارائه مدرک دوزبانه مجتمع فنی تهران

2,200,000 تومان

دوره آموزشی: آموزش لاغری (بانوان)

مدرس دوره:  لیدا رحیمی

مدرک دوره: ارائه مدرک دوزبانه مجتمع فنی تهران

محصولات پربازدید

کتاب های کمک آموزشی

کتاب ماساژ تایلندی

120,000 تومان

لباس ماساژ

لباس ماساژ

350,000 تومان

لوازم آموزشی

کاپ بادکش

20,000 تومان

کتاب های کمک آموزشی

کاربر ماساژ

150,000 تومان
×