غلتک گوی شکل

رولرهای گویی شکل برای باز کردن اسپاسم های فیله ها می توان استفاده می شود.

230,000 تومان

موجود در انبار

رولرهای گویی شکل برای باز کردن اسپاسم های فیله ها می توان استفاده می شود.

محصولات پربازدید

لوازم ماساژ

کاپ بادکش

19,000 تومان

لباس ماساژ

لباس ماساژ

350,000 تومان

لوازم ماساژ

دکتر ماساژ پا

150,000 تومان

کتاب های کمک آموزشی

آناتومی گری

120,000 تومان

کتاب های کمک آموزشی

مبانی طب مفرد اعضاء

40,000 تومان

لوازم ماساژ

دمپایی اساژ

70,000 تومان

کتاب های کمک آموزشی

کاربر ماساژ

150,000 تومان

کتاب های کمک آموزشی

ماساژ درمانی

120,000 تومان
×