عود دست ساز

دسته:

هزینه قابل پرداخت:

90,000 تومان

موجود

مشاوره رایگان : 

02144636125 - 02144636068

عودها برای فضای انجام ماساژ (اتاق ماساژ) کاربرد بسیاری دارد علاوه بر دفع انرژی های منفی رایحه مناسب از خود ایجاد می کند.

عود می تواند در رایحه های مختلف فضا را تلطیف نماید.

بهتر است در فضای انجام ماساژ از عودهای دست پیچ استفاده شود چرا که از گیاهان طبیعی بوده و از مواد افزودنی و شیمیایی استفاده شده است.

این یک سایت آزمایشی است
ساخت با دیجیتس