روغن ماساژ بادام شیرین

این روغن به عنوان روغن پایه اگر روغن کنجد و زیتون در دسترس نبود می توان برای ماساژ با روغن ها و اسانس های مخصوص ماساژ مخلوط نمود.

این روغن به عنوان روغن پایه اگر روغن کنجد و زیتون در دسترس نبود می توان برای ماساژ با روغن ها و اسانس های مخصوص ماساژ مخلوط نمود.

محصولات پربازدید

لوازم ماساژ

دمپایی ماساژ

70,000 تومان

کتاب های کمک آموزشی

کتاب ماساژ تایلندی

70,000 تومان

کتاب های کمک آموزشی

کتاب آناتومی به زبان ساده

70,000 تومان
× مشاوره آنلاین