دوره ی آموزشی زنبور درمانی

استاد     حمید رضا طاهریان

نوع        دوره حضوری

تاریخ      آبان ۱۴, ۱۳۹۹ – آبان ۱۴, ۱۳۹۹

صندلی    1/0

500,000 تومان

استاد

حمیدرضا طاهریان

نوع

دوره حضوری

تاریخ

آبان ۱۴, ۱۳۹۹ – آبان ۱۴, ۱۳۹۹

صندلی

1/0

محصولات پربازدید

لوازم ماساژ

دمپایی ماساژ

70,000 تومان

کتاب های کمک آموزشی

کتاب ماساژ تایلندی

70,000 تومان

کتاب های کمک آموزشی

کتاب ماساژ درمانی

55,000 تومان