دوره جدید یو می هو گرید 2

استاد      غلامرضا آذرهوشنگ

نوع         دوره حضوری

تاریخ       مرداد ۳۱, ۱۳۹۹ – شهریور ۱, ۱۳۹۹

صندلی    0/0

1,000,000 تومان

استاد

غلامرضا آذرهوشنگ

نوع

دوره حضوری

تاریخ

مرداد ۳۱, ۱۳۹۹ – شهریور ۱, ۱۳۹۹

صندلی

0/0

محصولات پربازدید

لوازم ماساژ

دمپایی ماساژ

70,000 تومان

کتاب های کمک آموزشی

کتاب ماساژ تایلندی

70,000 تومان

کتاب های کمک آموزشی

کتاب ماساژ درمانی

55,000 تومان