دوره جدید کاربر ماساژ

استاد     علیرضا موحدی نائینی

نوع        دوره حضوری

تاریخ      مرداد ۴, ۱۳۹۹ – مرداد ۴, ۱۳۹۹

صندلی    1/0

استاد

علیرضا موحدی نائینی

نوع

دوره حضوری

تاریخ

مرداد ۴, ۱۳۹۹ – مرداد ۴, ۱۳۹۹

صندلی

1/0

محصولات پربازدید

لوازم ماساژ

دمپایی ماساژ

70,000 تومان

کتاب های کمک آموزشی

کتاب ماساژ تایلندی

70,000 تومان

کتاب های کمک آموزشی

کتاب ماساژ درمانی

55,000 تومان