دوره جدید آموزش یو می هو گرید 1

استاد     غلامرضا آذرهوشنگ

نوع        دوره حضوری

تاریخ     مرداد ۳۰, ۱۳۹۹ – مرداد ۳۱, ۱۳۹۹

صندلی    3/0

900,000 تومان

استاد

غلامرضا آذرهوشنگ

نوع

دوره حضوری

تاریخ

مرداد ۳۰, ۱۳۹۹ – مرداد ۳۱, ۱۳۹۹

صندلی

3/0

محصولات پربازدید

لوازم ماساژ

دمپایی ماساژ

70,000 تومان

کتاب های کمک آموزشی

کتاب ماساژ تایلندی

70,000 تومان

کتاب های کمک آموزشی

کتاب ماساژ درمانی

55,000 تومان