دوره جدید آموزشی ماساژ سوئدی

استاد     شهروز محبی

نوع        دوره حضوری

تاریخ      مرداد ۲, ۱۳۹۹ – مرداد ۳, ۱۳۹۹

صندلی     0/0

استاد

شهروز محبی

نوع

دوره حضوری

تاریخ

مرداد ۲, ۱۳۹۹ – مرداد ۳, ۱۳۹۹

صندلی

0/0

محصولات پربازدید

لوازم ماساژ

دمپایی ماساژ

70,000 تومان

کتاب های کمک آموزشی

کتاب ماساژ تایلندی

70,000 تومان

کتاب های کمک آموزشی

کتاب ماساژ درمانی

55,000 تومان