دوره آموزش ماساژ سوئدی

استاد      علیرضا موحدی نائینی

نوع         دوره حضوری

تاریخ       اسفند ۸, ۱۳۹۸ – اسفند ۹, ۱۳۹۸

صندلی      0/0

800,000 تومان

آقایان استاد علیرضا موحدی نائینی
بانوان استاد لیدا رحیمی
مدرک از سازمان فنی و حرفه ای کشور

استاد

علیرضا موحدی نائینی

نوع

دوره حضوری

تاریخ

اسفند ۸, ۱۳۹۸ – اسفند ۹, ۱۳۹۸

صندلی

0/0