دوره آموزشی یو می هو گرید یک

استاد      غلامرضا آذرهوشنگ

نوع         دوره حضوری

تاریخ       اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۹ – اردیبهشت ۱۲, ۱۳۹۹

صندلی     0/0

800,000 تومان

استاد

غلامرضا آذرهوشنگ

نوع

دوره حضوری

تاریخ

اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۹ – اردیبهشت ۱۲, ۱۳۹۹

صندلی

0/0

محصولات پربازدید

لوازم ماساژ

دمپایی ماساژ

70,000 تومان

کتاب های کمک آموزشی

کتاب ماساژ تایلندی

70,000 تومان

کتاب های کمک آموزشی

کتاب ماساژ درمانی

55,000 تومان