دوره آموزشی یومی هو گرید یک

استاد      غلامرضا آذرهوشنگ

نوع         دوره حضوری

تاریخ       آبان ۸, ۱۳۹۹ – آبان ۹, ۱۳۹۹
صندلی    0/0

900,000 تومان

استاد

غلامرضا آذرهوشنگ

نوع

دوره حضوری

تاریخ

آبان ۸, ۱۳۹۹ – آبان ۹, ۱۳۹۹

صندلی

0/0

محصولات پربازدید

لوازم ماساژ

دمپایی ماساژ

70,000 تومان

کتاب های کمک آموزشی

کتاب ماساژ تایلندی

70,000 تومان

کتاب های کمک آموزشی

کتاب ماساژ درمانی

55,000 تومان