دوره آموزشی یومی هو گرید دو

استاد     غلامرضا آذرهوشنگ

نوع        دوره حضوری

تاریخ      آبان ۹, ۱۳۹۹ – آبان ۱۰, ۱۳۹۹

صندلی   1/0

1,000,000 تومان

استاد

غلامرضا آذرهوشنگ

نوع

دوره حضوری

تاریخ

آبان ۹, ۱۳۹۹ – آبان ۱۰, ۱۳۹۹

صندلی

1/0

محصولات پربازدید

لوازم ماساژ

دمپایی ماساژ

70,000 تومان

کتاب های کمک آموزشی

کتاب ماساژ تایلندی

70,000 تومان

کتاب های کمک آموزشی

کتاب ماساژ درمانی

55,000 تومان