دوره آموزشی عنبیه شناسی

استاد     حمید رضا طاهریان

نوع        دوره حضوری

تاریخ      آبان ۲۰, ۱۳۹۹ – آبان ۲۱, ۱۳۹۹

صندلی    0/0

900,000 تومان

استاد

حمیدرضا طاهریان

نوع

دوره حضوری

تاریخ

آبان ۲۰, ۱۳۹۹ – آبان ۲۱, ۱۳۹۹

صندلی

0/0

محصولات پربازدید

لوازم ماساژ

دمپایی ماساژ

70,000 تومان

کتاب های کمک آموزشی

کتاب ماساژ تایلندی

70,000 تومان

کتاب های کمک آموزشی

کتاب ماساژ درمانی

55,000 تومان