دوره آموزشی سنگ داغ

استاد    لیدا رحیمی

نوع       دوره حضوری

تاریخ     خرداد ۱۴, ۱۳۹۹ – خرداد ۱۵, ۱۳۹۹

صندلی   1/0

900,000 تومان

استاد

لیدا رحیمی

نوع

دوره حضوری

تاریخ

خرداد ۱۴, ۱۳۹۹ – خرداد ۱۵, ۱۳۹۹

صندلی

1/0

محصولات پربازدید

لوازم ماساژ

دمپایی ماساژ

70,000 تومان

کتاب های کمک آموزشی

کتاب ماساژ تایلندی

70,000 تومان

کتاب های کمک آموزشی

کتاب ماساژ درمانی

55,000 تومان