دوره آموزشی آناتومی

استاد     دکتر مرتضی احمدی

نوع        دوره حضوری

تاریخ      مرداد ۲۴, ۱۳۹۹ – مرداد ۲۴, ۱۳۹۹

صندلی    1/0

195,000 تومان

استاد

دکتر مرتضی احمدی

نوع

دوره حضوری

تاریخ

مرداد ۲۴, ۱۳۹۹ – مرداد ۲۴, ۱۳۹۹

صندلی

1/0

محصولات پربازدید

لوازم ماساژ

دمپایی ماساژ

70,000 تومان

کتاب های کمک آموزشی

کتاب ماساژ تایلندی

70,000 تومان

کتاب های کمک آموزشی

کتاب ماساژ درمانی

55,000 تومان