اسکراپ نمک

برای پاکسازی بدن خود ماسور و ماساژ گیرنده می توانید از این اسکراپ (لایه بردار) نمک می توانید استفاده کنید.
کاربرد دیگر آن برای افراد ماسور بعد از انجام ماساژهایی ک روغن در آن استفاده می کنند می تواند برای شستشوی راحت دستانشان از این اسکراپ ها استفاده کنند.

110,000 تومان 90,000 تومان

برای پاکسازی بدن خود ماسور و ماساژ گیرنده می توانید از این اسکراپ (لایه بردار) نمک می توانید استفاده کنید.
کاربرد دیگر آن برای افراد ماسور بعد از انجام ماساژهایی ک روغن در آن استفاده می کنند می تواند برای شستشوی راحت دستانشان از این اسکراپ ها استفاده کنند.

محصولات پربازدید

لوازم ماساژ

دمپایی ماساژ

70,000 تومان

کتاب های کمک آموزشی

کتاب ماساژ تایلندی

70,000 تومان

کتاب های کمک آموزشی

کتاب ماساژ درمانی

55,000 تومان