استیک ارمنی

برای ماساژ کف پا، کف دست و نقاطی که نیاز به فشار عمقی داریم می توانیم از این استیک ها استفاده کنیم.

65,000 تومان 53,000 تومان

برای ماساژ کف پا، کف دست و نقاطی که نیاز به فشار عمقی داریم می توانیم از این استیک ها استفاده کنیم.

محصولات پربازدید

لوازم ماساژ

دمپایی ماساژ

70,000 تومان

کتاب های کمک آموزشی

کتاب ماساژ تایلندی

70,000 تومان

کتاب های کمک آموزشی

کتاب ماساژ درمانی

55,000 تومان