اسانس یاسمین

برای آروماتراپی در روغن های ماساژ و برای اسانس سوزها کاربرد دارد.
ک دارای رایحه های مختلفی مثل اسطوخدوس، صندل، یاسمین و … می باشد.

25,000 تومان

برای آروماتراپی در روغن های ماساژ و برای اسانس سوزها کاربرد دارد.
ک دارای رایحه های مختلفی مثل اسطوخدوس، صندل، یاسمین و … می باشد.

محصولات پربازدید

لوازم ماساژ

دمپایی ماساژ

70,000 تومان

کتاب های کمک آموزشی

کتاب ماساژ تایلندی

70,000 تومان

کتاب های کمک آموزشی

کتاب ماساژ درمانی

90,000 تومان