ابزار ماساژ دستی

این ابزار برای گرفتگی های اسکاپولا (کتف) و سر شانه کاربرد زیادی دارد.

70,000 تومان

این ابزار برای گرفتگی های اسکاپولا (کتف) و سر شانه کاربرد زیادی دارد.

محصولات پربازدید

لوازم ماساژ

دمپایی ماساژ

70,000 تومان

کتاب های کمک آموزشی

کتاب ماساژ تایلندی

70,000 تومان

کتاب های کمک آموزشی

کتاب ماساژ درمانی

55,000 تومان