آموزش تصویری ماساژ تایلندی(فایل ویدیویی قابل دانلود)

آموزش های تصویری تهیه شده توسط موسسه مطالعاتی آموزشی هنر ماساژ ایرانیان با همکاری اساتید این موسسه.
با بهترین کیفیت و ارائه تکنیک های تخصصی تایلندی به زبان فارسی

50,000 تومان

آموزش های تصویری تهیه شده توسط موسسه مطالعاتی آموزشی هنر ماساژ ایرانیان با همکاری اساتید این موسسه.
با بهترین کیفیت و ارائه تکنیک های تخصصی تایلندی به زبان فارسی

محصولات پربازدید

لوازم ماساژ

دمپایی ماساژ

70,000 تومان

کتاب های کمک آموزشی

کتاب ماساژ تایلندی

70,000 تومان

کتاب های کمک آموزشی

کتاب ماساژ درمانی

55,000 تومان