1,500,000 تومان

دوره های آموزشی

دوره آموزشی ماساژ سوئدی

900,000 تومان

دوره های آموزشی

دوره آموزشی ماساژ لاغری

900,000 تومان

دوره های آموزشی

دوره آموزشی ماساژ کلاسیک

1,000,000 تومان
900,000 تومان

دوره های آموزشی

دوره آموزشی ماساژ سوئدی

540,000 تومان

دوره های آموزشی

دوره آموزشی ماساژ صورت

900,000 تومان

دوره های آموزشی

دوره ماساژ رفلکسولوژی

900,000 تومان
900,000 تومان
800,000 تومان

دوره های آموزشی

ماساژ سنگ داغ بدن

800,000 تومان