دوره های آموزشی

پکیج ویژه کاربر ماساژ

3,450,000 تومان

دوره های آموزشی

ماساژ تایلندی

1,992,000 تومان

دوره های آموزشی

ماساژ ریلکسی (بانوان)

1,200,000 تومان

دوره های آموزشی

ماساژ ریلکسی (آقایان)

1,200,000 تومان

دوره های آموزشی

ماساژ یومی هو (گرید 4)

1,600,000 تومان

دوره های آموزشی

یومی هو (گرید 1)

1,150,000 تومان

دوره های آموزشی

یومی هو (گرید 2)

1,250,000 تومان

دوره های آموزشی

ماساژ سنگ داغ (آقایان)

1,848,000 تومان

دوره های آموزشی

ماساژ سنگ داغ (بانوان)

1,848,000 تومان

دوره های آموزشی

ماساژ رفلکسولوژی

1,824,000 تومان

دوره های آموزشی

ماساژ شیاتسو (1)

1,770,000 تومان

دوره های آموزشی

ماساژ شیاتسو (2)

1,350,000 تومان
× مشاوره آنلاین