دوره های آموزشی

دوره آموزشی ماساژ لاغری

900,000 تومان

دوره های آموزشی

دوره آموزشی سنگ داغ

900,000 تومان

دوره های آموزشی

دوره آموزشی ماساژ کلاسیک

1,000,000 تومان

دوره های آموزشی

دوره ماساژ رفلکسولوژی

900,000 تومان
800,000 تومان
900,000 تومان
800,000 تومان

دوره های آموزشی

دوره آموزشی طب سوزنی

1,200,000 تومان

دوره های آموزشی

دوره آموزشی رفلکسولوژی

800,000 تومان

دوره های آموزشی

دوره حرکات اصلاحی

800,000 تومان