لباس ماساژ

بلیز

175,000 تومان

لباس ماساژ

شلوار

175,000 تومان

لباس ماساژ

لباس 400

400,000 تومان

لباس ماساژ

لباس 400 تومنی

400,000 تومان

لباس ماساژ

لباس ماساژ

350,000 تومان

یکی از مهمترین وسایل مصرفی برای هر ماسور لباس ماساژ است.

لباس ماساژ مورد مصرف برای ماسور و کلاینت می باشد که هنر ماساژ ایرانیان اقدام به تولید این لباس ها نموده است. جنس نخی لباس ماساژ باعث احساس راحتی شخص می شود و برای پوست ایجاد حساسیت نمی کند. هنر ماساژ ایرانیان به دلیل زیبایی شناسی و خنکی لباس ها رنگ سفید را برای تولید لباس ماساژ انتخاب نموده است.

این یک سایت آزمایشی است
ساخت با دیجیتس