900,000 تومان

دوره های آموزشی

دوره آموزشی حرکات اصلاحی

900,000 تومان

دوره های آموزشی

پکیج آموزشی 3 در 1

1,800,000 تومان

دوره های آموزشی

پکیج آموزشی 3در1

1,800,000 تومان
1,000,000 تومان

دوره های آموزشی

پکیج آموزشی 3در1

1,800,000 تومان

دوره های آموزشی

دوره آموزشی عنبیه شناسی

900,000 تومان
500,000 تومان
900,000 تومان

دوره های آموزشی

دوره آموزشی شیاتسو گرید 2

1,100,000 تومان