دوره آموزشی تای ماساژ

  • آشنایی با کانال های ده گانه انرژی در بدن

  • آموزش مراحل 7 گانه تای ماساژ مشتمل بر تکنیک های تخصصی کشش پا و شریان گیری

  • شیوه های تخصصی بازکردن خطوط انرژی در اندام های فوقانی و تحتانی

  • تکنیک های عمقی اندام های بدن و …

این دوره را شروع کنید

محتوای دوره

درس‌ها وضعیت
این نوشته منتشر شده در می باشد. جهت اضافه کردن به علاقمندی های مرورگر خود بر روی لینک صفحه کلیک نمایید.
×