ماساژ بادکش

سرفصل دوره:
* آناتومی
* شناخت مسیرهای چیدمان کاپ
* بادکش گرم و سرد
* ماساژ و نرم کردن عضله

این دوره را شروع کنید

محتوای دوره

درس‌ها وضعیت
این نوشته منتشر شده در می باشد. جهت اضافه کردن به علاقمندی های مرورگر خود بر روی لینک صفحه کلیک نمایید.
×