دوره آموزشی تای ماساژ

سرفصل دوره:
* آناتومی
* آشنایی با کانال های ده گانه انرژی در بدن
* آموزش مراحل 7 گانه تای ماساژ مشتمل بر تکنیک های تخصصی کشش پا و شریان گیری
* شیوه های تخصصی بازکردن خطوط انرژی در اندام های فوقانی و تحتانی
* تکنیک های عمقی اندام های بدن و …

این دوره را شروع کنید

محتوای دوره

درس‌ها وضعیت
این نوشته منتشر شده در می باشد. جهت اضافه کردن به علاقمندی های مرورگر خود بر روی لینک صفحه کلیک نمایید.
×