حرکات اصلاحی 1

...

نام مدرس: محسن ساجدی زمان آموزش: 16 ساعت مشاهده دوره

ماساژ تاکسن (کار با ابزار)

...

نام مدرس: اسفندیار چنگی زمان آموزش: 16 ساعت مشاهده دوره

ماساژ کاپینگ تراپی

...

نام مدرس: محمد اوستاد زمان آموزش: 16 ساعت مشاهده دوره

ماساژ سنگ داغ

...

نام مدرس: لیدا رحیمی زمان آموزش: 16 ساعت مشاهده دوره

دوره آموزشی تای ماساژ

دوره آموزشی: تای ماساژ تاریخ برگزاری دوره: 14 و 15 خرداد ماه مدرس: عباس کیانی آذر مدرک دوره: مدرک دوزبانه مجتمع فنی تهران...

نام مدرس: عباس کیانی آذر زمان آموزش: 16 ساعت مشاهده دوره

دوره آموزشی ماساژ سوئدی (ویژه بانوان)

...

نام مدرس: لیدا رحیمی زمان آموزش: 16 ساعت مشاهده دوره

دوره آموزشی یومی هوتراپی گرید 3

...

نام مدرس: غلامرضا آذرهوشنگ زمان آموزش: 16 ساعت مشاهده دوره

دوره آموزشی ماساژ لاغری

...

نام مدرس: لیدا رحیمی زمان آموزش: 16 ساعت مشاهده دوره

دوره آموزشی ماساژ صورت

...

نام مدرس: لیدا رحیمی زمان آموزش: 16 ساعت مشاهده دوره

دوره آموزشی کاربرماساژ (بانوان)

دوره آموزشی: پکیج کاربرماساژ مدرس بانوان: لیدا رحیمی (ساعت 8:30 الی 13:30) مدرک دوره: مدرک دوزبانه مجتمع فنی تهران و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور...

نام مدرس: لیدا رحیمی زمان آموزش: 16 ساعت مشاهده دوره

دوره آموزشی یومی هوتراپی (گرید 4)

دوره آموزشی: آموزش یومی هو (گرید 4) تاریخ برگزاری دوره: 16 و 17 اردیبهشت ماه دوره مدرس: غلامرضا آذرهوشنگ مدرک دوره: ارائه مدرک مجتمع فنی تهران...

نام مدرس: غلامرضا آذرهوشنگ زمان آموزش: 16 ساعت مشاهده دوره

دوره آموزشی یومی هوتراپی (گرید2)

دوره آموزشی: آموزش یومی هو (گرید 2) دوره مدرس: غلامرضا آذرهوشنگ مدرک دوره: مدرک دوزبانه مجتمع فنی تهران...

نام مدرس: غلامرضا آذرهوشنگ زمان آموزش: 16 ساعت مشاهده دوره

دوره آموزشی یومی هوتراپی (گرید 1)

...

نام مدرس: غلامرضا آذرهوشنگ زمان آموزش: 16 ساعت مشاهده دوره

دوره آموزشی کاربرماساژ (آقایان)

دوره آموزشی: پکیج ویژه کاربرماساژ تاریخ برگزاری دوره: 29 و 30 اردیبهشت ماه مدرس آقایان: محمد اوستاد (ساعت 13:45 الی 18:45) مدرک دوره: مدرک دوزبانه مجتمع فنی تهران و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور...

نام مدرس: محمد اوستاد زمان آموزش: 16 ساعت مشاهده دوره

دوره آموزشی ماساژ سوئدی (آقایان)

...

نام مدرس: علیرضا موحدی نائینی زمان آموزش: 16 ساعت مشاهده دوره
×