گواهینامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

مدرک معتبر و رسمی، قابل استعلام، اخذ مجوز و پروانه کسب، مورد استفاده در بیش از 170 کشور جهان

گواهینامه موسسه هنر ماساژ ایرانیان

مدرک قابل استعلام از موسسه مطالعاتی آموزشی هنر ماساژ ایرانیان

گواهینامه بین‌المللی

مدرک بین‌المللی از سازمان آموزش فنی‌و‌حرفه ای کشور