کتاب کاربرماساژ تجدید چاپ شد

کتاب کاربرماساژ زیر نظر انجمن صنفی به چاپ رسید.

این کتاب رفرنس بوده و کلیه آموزشگاه‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در حوزه ماساژ، این کتاب را تدریس می‌نمایند.

مقدر گردید تا پس از چاپ سوم و توزیع آن که پیش‌بینی می‌شود در اسرع‌وقت اتفاق بیافتد، چاپ چهارم نیز انجام شود تا در سراسر کشور توزیع گردد.

×