نتایج آزمون عملی فنی و حرفه ای

لیست نتایج آزمون عملی آقایان 1401/11/26
نام و نام خانوادگینام دورهنمره
نیما اردلانیشیاتسو83
محمد جواد سلمانیکاربر ماساژ75
محمدقهارکاربر ماساژ41.5
عماد موسویکاربر ماساژ75
حمیدرضا رنجبریکاربر ماساژ93
علی عرفانیان اقتداریکاربر ماساژ80
علیرضا رفیع نژادکاربر ماساژ91
مهبد قربانی پیر شهیدماساژ سوئدی60
محسن یاموسیکاربر ماساژ100
همایون نظری ابراهیم دهیکاربر ماساژ98
علی اصغر رئوفیانماساژ تایلندی97
محمود انصاریکاربر ماساژ85
نورمحمد گلیکاربر ماساژ85
اکبر طهماسبیکاربر ماساژ97
حامد سلمانی زادهکاربر ماساژ100
خسرو راد صادقی نیاکاربر ماساژ87
محمد حسین آتش کارکاربر ماساژ87
سیدمحمدمهدی شمسکاربر ماساژ98
علی فاخریکاربر ماساژ95
آرین رجبیکاربر ماساژ77
حسن فخاریهکاربر ماساژ98
محمدرضا اوجانیماساژ سوئدی85
محمدرضا اوجانیکاربر ماساژ87
نوید مدنی قمصریکاربر ماساژ80
علی کیخاکاربر ماساژ83
بیژن بابازادهماساژ تایلندی78
بهروز درویشماساژ تایلندی95