لیست قیمت ماساژ ارائه شده توسط کارورزان موسسه

ردیف نوع ماساژ مدت به دقیقه هزینه به تومان
1 ماساژ ریلکسی ساده 60 100.000
2 ماساژ ریلکسی حرفه ای   90 175.000
3 ماساژ یومی هو ساده 60 230.000
4 ماساژ یومی هو حرفه ای 75 250.000
5 ماساژ سنگ داغ ساده 60 150.000
6 ماساژ سنگ داغ حرفه ای 90 250.000
7 ماساژ سر و صورت وبازو ساده 45 90.000
8 ماساژ سر و صورت وبازو حرفه ای 60 150.000
9 ماساژ تایلندی ساده 60 150.000
10 ماساژ تایلندی حرفه ای 90 220.000
11 ماساژ تلفیقی ساده 60 200.000
12 ماساژ تلفیقی حرفه ای 90 275.000
13 ماساژ رفلکسولوژی ساده 50 120.000
14 ماساژ رفلکسولوژی حرفه ای 75 160.000
15 ماساژ سوئدی ساده 60 100.000
16 ماساژ سوئدی حرفه ای 80 150.000
17 ماساژ ورزشی ساده 60 180.000
18 ماساژ ورزشی حرفه ای 75 215.000
19 ماساژ لاغری فرانسوی 60 100.000
20 ماساژ کلاسیک روسی 60 100.000

 

ماساژهای ویژه و اختصاصی

ردیف نوع ماساژ مدت به دقیقه هزینه به تومان
1 ماساژشمع کل بدن 90 230.000
2 ماساژشکلات کل بدن 90 180.000
3 ماساژفرم دهی باسن 60 100.000
4 ماساژفرم دهی کل بدن 90 150.000
5 پاکسازی کامل بدن 120 250.000
6 ماساژاختصاصی کل بدن VIP 120 400.000
7 ماساژشیر کل بدن 90 180.000