تقویم آموزشی

نام دورهروزتاریخساعتشهریه
ماساژ سوئدیپنجشنبه و جمعه17 و 18 آذر9-172.100.000 تومان
تای ماساژپنجشنبه و جمعه17 و 18 آذر9-172.200.000 تومان
ماساژ بادکشپنجشنبه و جمعه17 و 18 آذرپنجشنبه: 20-15
پنجشنبه: 18-14
1.200.000 تومان
ماساژ صورتپنجشنبه و جمعه10 و 11 آذر10-171.450.000 تومان
ماساژ سنگ داغیکشنبه و سه شنبه20 و 22 آذر9-172.200.000 تومان
پکیج جامع کارآفرینی
(کاربرماساژ) - بانوان
پنجشنبه و جمعه24 و 25 آذر9-173.950.000 تومان
پکیج جامع کارآفرینی
(کاربرماساژ) - آقایان
پنجشنبه و جمعه24 و 25 آذر9-173.950.000 تومان
ماساژ رفلکسولوژیپنجشنبه و جمعه24 و 25 آذر9-172.200.000 تومان
ماساژ شیاتسو (1)پنجشنبه و جمعه24 و 25 آذر9-182.200.000 تومان
یومی‌هوتراپی (1)چهارشنبه و پنجشنبه1 و 2 دیچهارشنبه: 17-9
پنجشنبه: 14-9
2.100.000 تومان
یومی‌هوتراپی (2)پنجشنبه و جمعه2 و 3 دیپنجشنبه: 19-15
جمعه: 17-9
2.200.000 تومان
ماساژ لاغریپنجشنبه و جمعه8 و 9 دی10-142.200.000 تومان
ماساژ چینی (توئی‌نا) - (1)چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه30 آذر و 1 و 2 آذر9-162.300.000 تومان
دوره جامع تشخیص‌ها (عنبیه - زبان نبض - چهره‌شناسی)سه‌شنبه و چهارشنبه و پنج‌شنبه و جمعه6 الی 10 دی 9-163.850.000 تومان