زانو ضربدری

زانو ضربدری (ژنو والگوم)

زانو ضربدری دفرمیتی است که در زانو ها قابل مشاهده است و اگه فرد در حالت ایستاده قرار گیرد و پاها به صورت کامل جفت باشد ، مشاهده می شود که دو قوزک داخلی پا در قسمت مچ پا ،فاصله نرمال و طبیعی نیست و به نوعی از یکدیگر دور می باشند و اگر فرد در حالت دراز کش قرار گیرد هم می توان این تغییر شکل و دفرمیتی را مشاهده کرد.

یکی از عواملی که می تواند  نقش به سزایی در ایجاد  زانوی ضربدری  ایفا کند صافی کف پا است .یکی دیگر از عامل می تواند وراثت در آن نقش داشته باشد  طوریکه بر اثر اختلال ژنتیکی و یا بیماری متابولیک استخوانی ، این عارضه در فرد برای همیشه باقی خواهد ماند .عارضه پای ضربدری در صورتی که شدید باشد مفاصل مچ پا اجبارا” به سمت بیرون می چرخد و براثر این چرخش کشش و فشار شدید به تاندون ها ، رباط ها

و بافت های نرم  ناحیه قوس  داخلی می آید.

پا ضربدری در کودکان هم ممکن است مشهود  باشد و معمولا در سنین بین 3 تا 5 سالگی خود را نشان می دهد .

اگر تا سن 6 سالگی پای ضربدری کودک بهبود پیدا نکرد می بایست با مراجعه به پزشک با روش ها ی غیر از عمل جراحی نسبت به رفع عارضه ی پای ضربدری اقدام کرد.

زانو بند،کفی کفش ،تقویت عضلات اطراف لگن و ران با ورزش های منظم ،حرکات اصلاحی توسط متخصص و ماساژ های درمانی و …….از راه کاربردی هستند که می تواند به درمان پای ضربدری یا ژنو والگوم کمک کند.

ماساژهای درمانی نیز در کنار حرکات اصلاحی تاثیر  به سزایی   در روند بهبودی پای ضربدری دارد که با تمرین و تغییر در رفتار و حرکت ، می توان نتیجه  فوق العاده ای از آن گرفت .

یکی از روش های متداول جهت بهبود بخشیدن پا ضربدری ،یو می هو ترابی است که بر روی ناهنجاری های اسکلتی و عضلانی کار میکند و با تکرار و تمرین توسط یو می هو تراپ مجرب ،بهبودی حاصل خواهد شد.

×