karbar

پس از سالها و با دعوت دفتر طرح و برنامه هاي درسي سازمان فنی حرفه ای کشور برآن شدیم تا استاندارد آموزش شغل کاربرماساژ را با همکاری همکارانمان در این حوزه تدوین نماییم.

با توجه به تعدد رشته های آموزشی که در سازمان فنی و حرفه ای کشور تدوین نمودیم آموزشگاهی تحت عنوان “آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد هنرکهن” را در ابتدای سال ۱۳۹۵ تاسیس کرده تا به کیفیت آموزش در حوزه های سلامت، ماساژ و طب سنتی کمک شایانی بنماییم.

در این دوره آموزشی مباحث:

**آناتومی و حرکات اصلاحی

**ماساژ سوئدی (تئوری و عملی)

**ماساژ سنگ داغ (تئوری و عملی)

**تست زنی روی نمونه سوالات

**رفع اشکال

این دوره آموزشی در ۶ هفته برگزار می گردد و پس از ۱ ماه هنرجویان جهت شرکت در آزمون به سازمان فنی و حرفه ای توسط “آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد هنر کهن” معرفی و هنرجویان به آن سازمان مراجعه می نمایند.

لازم به ذکر است هنرجویان پس از موفقیت در آزمون از سوی سازمان فنی و حرفه ای کل کشور گواهینامه کاربرماساژ دریافت می نمایند که این گواهینامه در بیش ۶۳ کشور جهان مورد تایید می باشد.