لیدا رحیمی

مدیریت بانوان آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد هنر کهن
عضو کمیته تحقیق، پژوهش و آموزش هنرماساژایرانیان
دارای ابلاغ مربیگری و ابلاغ آزمونگری از سازمان فنی و حرفه ای کشور

تحصیلات
کارشناس روابط عمومی و مدیریت امور فرهنگی

شهر تهران

دوره های گذرانده شده و اخذ مدرک
۱.ماساژسوئدی و ماساژ کلاسیک از موسسه مطالعاتی آموزشی هنر ماساژایرانیان
۲.ماساژعمومی از فدراسیون ورزش های رزمی( کیوشوسلف دیفنس)
۳.ماساژصورت، ماساژ لاغری، ماساژ ریلکسی از موسسه سلامت و تندرستی راز کیمیا
۴. ماساژ رفلکسولوژی از موسسه انرژی ورسیتی هند
۵. ماساژ یو می هو تراپی از مرکز طب پیشگیر ژاپن
۶. ماساژ تایلندی از کشور مالزی
۷. ماساژ سنگ داغ از کشور چین
۸. ماساژشمع و ماساژ شکلات از موسسه هنر رویایی
۹. ماسک های گیاهی و ساخت کرم های طبیعی از موسسه سیب سبز

مدارک اخذ شده از سازمان فنی و حرفه ای کشور

۱.دارای مدرک کاربر ماساژاز سازمان فنی و حرفه ای کشور
۲.دارای مدرک ماساژ رفلکسولوژی از سازمان فنی و حرفه ای کشور
۳. دارای مدرک ماساژ تایلندی از سازمان فنی و حرفه ای کشور
۴. دارای مدرک ماساژ سنگ داغ از سازمان فنی و حرفه ای کشور
۴. دادای مدرک پاکسازی پوست زنانه از سازمان فنی و حرفه ای کشور
۵. دارای مدرک کاربرد تجهیزات پزشکی از سازمان فنی و حرفه ای کشور
۶. دارای مدرک کاربرد دستگاههای لاغری وتناسب اندام از سازمان فنی و حرفه ای کشور
۷. دارای مدرک مدیریت از سازمان فنی و حرفه ای کشور
۸. دارای مدرک پداگوژی عمومی (مربیگری)ازسازمان فنی و حرفه ای کشور
۹. دارای مدرک مشاوره پوست مو زیبایی از سازمان فنی و حرفه ای کشور

مدارک اخذ شده بین المللی

۱.دارای مدرک( اسکین کر)از دانشگاه طب سنتی ارمنستان (ایروان)
۲.دارای مدرک طب سوزنی از دانشگاه طب سنتی ارمنستان (ایروان)
۳.دارای مدرک مراقبت پوست وزیبایی از وزارت علوم وتحقیقات ترکیه
۴.دارای مدرک مراقبت پوست وزیبایی از کمپانی فوراور آمریکا
۵.دارای مدرک پاکسازی پوست با محصولات فوراور از امارات متحده عربی (دبی)

تالیفات

کتاب ماساژصورت وزیبایی
کتاب ماساژصورت وپاکسازی

تدریس رشته های ذیل در موسسه مطالعاتی آموزشی هنر ماساژ ایرانیان

۱.مدرس ماساژسوئدی ریلکسی
۲. مدرس ماساژصورت وزیبایی
۳.مدرس ماساژسنگ داغ
۴.مدرس ماساژشمع
۵. مدرس ماساژشکلات
۶. مدرس ماساژکلاسیک
۷.مدرس ماساژ لاغری و فرم دهی با دستگاه های لاغری
۸.مدرس پاکسازی پوست
۹. مدرس مشاوره ساخت و استفاده صحیح از ماسک های گیاهی وطبیعی
۱۰. مدرس مشاوره ساخت و استفاده صحیح از کرم های گیاهی وطبیعی

سوابق تدریس در دیگر مراکز

۱. مدرس رشته کایروپرکتیک در دانشگاه جامع علمی کاربردی (پرسپولیس تهران)

۲.مدرس رشته پاکسازی پوست در دانشگاه جامع علمی کاربردی (تیبا تهران)
۳. مدرس پاکسازی پوست در کمپانی فوراوردرکشور امارات متحده عربی