ارائه خدمات تخصصی ماساژ

در راستای ارائه خدمات تخصصی ماساژ

زیر نظر اساتید این مؤسسه، پیرو درخواست جذب نیرو جهت شیفت بانوان و شیفت آقایان در مجموعه ورزشی و استخر، بدینوسیله علاقمندان به کار می توانند با مؤسسه تماس حاصل فرمایند تا با معرفی نامه به باشگاه ورزشی معرفی شوند.

لازم به ذکر است جلسه تست و مصاحبه روز جمعه بعد از ظهر خواهد بود.

×