لوازم مورد نیاز جهت حضور در آزمون عملی:

(لباس مخصوص ماساژ/ دمپایی/ ماسک/ کارت ملی)

*لطفا از ساعت 8:30 در آموزشگاه هنر کهن حضور داشته باشید . 

اعلام تاریخ آزمون عملی فنی و حرفه ای

معرفی شدگان آزمون عملی فنی و حرفه ای ( مرداد 1401)   
نام و نام خانوادگینام دورهتاریخ آزمون
رضا ابراهیمی اصلشیاتسو1401/05/02
منوچهر فعله گریشیاتسو1401/05/02
شهاب الدین معصومیشیاتسو1401/05/02
سید امین حیدریسنگ داغ1401/05/02
سید امین حیدریرفلکسولوژی1401/05/02
احمد باقری قادیکلاییکاربر ماساژ1401/05/02
امیر مهدی حسنیکاربر ماساژ1401/05/02
لیست معرفی شدگان آزمون عملی فنی و حرفه ای 10 و 12 مرداد (خانمها و آقایان)
نام و نام خانوادگینام دورهتاریخ آزمون نام آموزشگاه
مسعود حسینی کاربر ماساژ1401/05/10کارما
محمدحسین رضائیکاربر ماساژ1401/05/10کارما
فرزاد زرین کمرکاربر ماساژ1401/05/10کارما
محسن شکرانهکاربر ماساژ1401/05/10کارما
جواد عباسیکاربر ماساژ1401/05/10کارما
میلاد کرمیکاربر ماساژ1401/05/10کارما
سارا اسکندریکاربر ماساژ1401/05/12انگشتان شفا بخش
فاطمه حیدریکاربر ماساژ1401/05/12انگشتان شفا بخش
الهه محمدیرفلکسولوژی1401/05/12کارما
زهرا سعدیآروماتراپی1401/05/12کارما
سحر احمدی مطیعیکاربر ماساژ1401/05/12کارما
آزاده اسدیکاربر ماساژ1401/05/12کارما
سولماز سادات حسینی اقدمکاربر ماساژ1401/05/12کارما
مجید کیان پیشهکاربر ماساژ1401/05/10هنر کهن
صالح قاسمی ینکی کندکاربر ماساژ1401/05/10هنر کهن
علی مطهری نیاکاربر ماساژ1401/05/10هنر کهن
وحید معماریکاربر ماساژ1401/05/10هنر کهن
مصطفی مهدی زاده آسیابسریکاربر ماساژ1401/05/10هنر کهن
مهدی نظیریکاربر ماساژ1401/05/10هنر کهن
سیدمهدی هدایتیکاربر ماساژ1401/05/10هنر کهن
مسعود اعظمکاربر ماساژ1401/05/10هنر کهن
هوشنگ خورجکاربر ماساژ1401/05/10هنر کهن
ایمان رمضانیکاربر ماساژ1401/05/10هنر کهن
حمزه ساجدی سابقکاربر ماساژ1401/05/10هنر کهن
محمد شیرمهدکاربر ماساژ1401/05/10هنر کهن
پیمان عموزادی مهدیرجیکاربر ماساژ1401/05/10هنر کهن
یادگار ارجمندیکاربر ماساژ1401/05/10هنر کهن
نرگس گودرزیکاربر ماساژ1401/05/12هنر کهن
فاطمه یزدیانکاربر ماساژ1401/05/12هنر کهن
شبنم فیلیکاربر ماساژ1401/05/12هنر کهن
نگار قیلیکاربر ماساژ1401/05/12هنر کهن
فاطمه محمدیکاربر ماساژ1401/05/12هنر کهن
مریم نجف پور سنگاچیکاربر ماساژ1401/05/12هنر کهن
حمیده گل مکانیکاربر ماساژ1401/05/12هنر کهن
زهرا گلزاریکاربر ماساژ1401/05/12هنر کهن
زهرا شکیبائیکاربر ماساژ1401/05/12هنر کهن
سمیه عابدکاربر ماساژ1401/05/12هنر کهن
فرشته ملکی اسطلخیکاربر ماساژ1401/05/12هنر کهن
مرضیه السادات موسوی درچهکاربر ماساژ1401/05/12هنر کهن
رفعت ادریسی مریانکاربر ماساژ1401/05/12هنر کهن
مهرنوش بارانیکاربر ماساژ1401/05/12هنر کهن
سمیه برادران کلهکاربر ماساژ1401/05/12هنر کهن
سیما راد صادقی نیاکاربر ماساژ1401/05/12هنر کهن
سپیده سیدفرجیکاربر ماساژ1401/05/12هنر کهن
آنا علائی فرد کردکندیکاربر ماساژ1401/05/12هنر کهن