لوازم مورد نیاز جهت شرکت در آزمون عملی الزامیست به همراه داشته باشید: (کارت ملی/ لباس مخصوص ماساژ/ دمپایی/ ماسک و شیلد)

*لطفا از ساعت 9 الی 12 ظهر در آموزشگاه هنر کهن حضور داشته باشید . 

اعلام تاریخ آزمون عملی فنی و حرفه ای

تاریخنام و نام خانوادگینام دوره     
1400/07/24منصور موسویفروشنده گیاهان دارویی
1400/07/24شیوا روشنائی اسفرجانیکاربر گیاهان دارویی
1400/07/24سارا ممنونیکاربر گیاهان دارویی
1400/07/24کنیزرضا ابراهیمیکاربر گیاهان دارویی
1400/07/24مریم حامدیکاربر گیاهان دارویی
1400/07/24ناهید حسینیکاربر گیاهان دارویی
1400/07/24مریم قنادکاربر گیاهان دارویی
1400/07/24معصومه قناد سبزواریکاربر گیاهان دارویی
1400/07/24فرناز حاتمیپرورش دهنده قارچ خوراکی
1400/07/24زهرا انصاریپرورش دهنده قارچ خوراکی
1400/07/24پروانه سالاروندپرورش دهنده قارچ خوراکی
1400/07/24شقایق نجفیپرورش دهنده قارچ خوراکی
1400/07/24محمد شریفیپرورش دهنده قارچ خوراکی
1400/07/24حمیدرضا فتحیپرورش دهنده قارچ خوراکی
1400/06/30روح اله ابریمنکاربر ماساژ
1400/06/30محمد دانیال بوجارکاربر ماساژ
1400/06/30مجید خانیکاربر ماساژ
1400/06/30رسول ظاهریکاربر ماساژ
1400/06/30حمید عبدالهی لویهکاربر ماساژ
1400/06/30مهدی مصطفویکاربر ماساژ
1400/06/30بهروز یاهوئیکاربر ماساژ
1400/06/30محمد حسین ترکمانکاربر ماساژ
1400/06/30محمد حسین مشکیکاربر ماساژ
1400/06/30حسین خلیلی نازکسراکاربر ماساژ
1400/06/30محمدرضا کوسنج گیلانیکاربر ماساژ
1400/06/30فرخ اسماعیلی مطلقکاربر ماساژ
1400/06/30محمد حسین جهان بینکاربر ماساژ
1400/06/30جواد نعمتی سلجوقیکاربر ماساژ
1400/06/30حسن اقرارکاربر ماساژ
1400/06/30محسن حاتمیکاربر ماساژ
1400/06/30امیر حسین چیت ساز قزوینیکاربر ماساژ
1400/06/30جواد اخلاقیکاربر ماساژ
1400/06/30سجاد اصلانی کلورکاربر ماساژ
1400/06/30سید طاها افقهکاربر ماساژ
1400/06/30محمد مهدی تشیعیکاربر ماساژ
1400/06/30محمد جلال منشکاربر ماساژ
1400/06/30محمد حسین حیدریکاربر ماساژ
1400/06/30محمد ده پرورکاربر ماساژ
1400/06/30محمد حسین رنگیهاکاربر ماساژ
1400/06/30داریوش شم آبادیکاربر ماساژ
1400/06/30حامد صمد زادهکاربر ماساژ
1400/06/30محسن عباد پورکاربر ماساژ
1400/06/30حجت عزتیکاربر ماساژ
1400/06/30سید افشین علائی نژادکاربر ماساژ
1400/06/30ابوالفضل علوی عارفکاربر ماساژ
1400/06/30هادی فلاح تفتیکاربر ماساژ
1400/06/30حمید ناصر مختاری علویجهکاربر ماساژ
1400/06/30منصور موسویکاربر ماساژ
1400/06/30محمد حسین ناصربختکاربر ماساژ
1400/06/30هادی ابراهیمیکاربر ماساژ
1400/06/30محمد محسن رنگیهاماساژ شیاتسو (فشاری)
1400/06/30حمیدرضا بداغیماساژ شیاتسو (فشاری)
1400/06/30بهروز اسدیماساژ شیاتسو (فشاری)
1400/06/30سید احسان ماهماساژ شیاتسو (فشاری)
1400/06/30مصطفی پور احمد خمینیماساژ شیاتسو (فشاری)
1400/06/30بهروز اسدیماساژ تایلندی
1400/06/30حسین قاسمی مقدمماساژ تایلندی
1400/06/30محمد مهدی تشیعیماساژ تایلندی
1400/06/30وحید جلالی تکانتپهماساژ تایلندی
1400/06/30مصطفی پور احمد خمینیماساژ تایلندی
1400/06/30حسین قاسمی مقدمماساژ بافت عمیق(دیپ تیشو)
1400/06/30بهروز اسدیماساژ بافت عمیق(دیپ تیشو)
1400/06/30بهروز اسدیماساژ آروماتراپی
1400/06/30حسین قاسمی مقدمماساژ آروماتراپی
1400/06/30بهروز اسدیماساژ سوئدی
1400/06/30حسین قاسمی مقدمماساژ سوئدی
1400/06/30بهروز اسدیماساژ شمع
1400/06/30حسین قاسمی مقدمماساژ شمع
1400/06/30بهروز اسدیماساژ سنگ
1400/06/30حسین قاسمی مقدمماساژ سنگ
1400/06/30بهروز اسدیماساژ رفلکسولوژی
1400/06/30حسین قاسمی مقدمماساژ رفلکسولوژی
1400/06/30حسین گل فخر آبادیماساژ رفلکسولوژی
1400/06/30بهروز اسدیماساژ کمپرس گیاهی
1400/06/30حسین قاسمی مقدمماساژ کمپرس گیاهی
1400/06/29سیده صغری ابوترابیکاربر ماساژ
1400/06/29مریم اشترانیکاربر ماساژ
1400/06/29شبنم جلیلیانکاربر ماساژ
1400/06/29فاطمه حق دوست کاربر ماساژ
1400/06/29فریده رضوی کهنکاربر ماساژ
1400/06/29زینب علیزاده جورکوبهکاربر ماساژ
1400/06/29زهرا متقی ویشکاسوقیکاربر ماساژ
1400/06/29سارا محمد پورلسانیکاربر ماساژ
1400/06/29کنیزرضا ابراهیمیکاربر ماساژ
1400/06/29فاطمه احمدزاده واحدکاربر ماساژ
1400/06/29پرستو امیر صفری موالوکاربر ماساژ
1400/06/29لیلا حاجی پورکاربر ماساژ
1400/06/29هدی حسینیکاربر ماساژ
1400/06/29عصمت رزاق پورکاربر ماساژ
1400/06/29طاهره سپاسی زنگ آبادیکاربر ماساژ
1400/06/29حمیرا سیف اله پوریکتاکاربر ماساژ
1400/06/29سارا ممنونیکاربر ماساژ
1400/06/29فاطمه کارگر جاویدکاربر ماساژ
1400/06/29اکرم گل بازکاربر ماساژ
1400/06/29لیلا امین کوشالیکاربر ماساژ
1400/06/29الهام حسن ابراهیمیکاربر ماساژ
1400/06/29زهرا دهقان زاده بغداد آبادیکاربر ماساژ
1400/06/29سمیه زندیهکاربر ماساژ
1400/06/29مهری لشگریکاربر ماساژ
1400/06/29مرضیه لطفیکاربر ماساژ
1400/06/29مهناز معرفیکاربر ماساژ
1400/06/29فرشته ملکی اسطاخیکاربر ماساژ
1400/06/29مریم زهره وندکاربر ماساژ
1400/06/29سیده طیبه نعمتیکاربر ماساژ
1400/06/29سیما وهابیان تهرانیکاربر ماساژ
1400/06/29فاطمه الهوئیکاربر ماساژ
1400/06/29اکرم باوفاکاربر ماساژ
1400/06/29میناجلیلوندکاربر ماساژ
1400/06/29ناهید حسینیکاربر ماساژ
1400/06/29فاطمه دهقانیکاربر ماساژ
1400/06/29کبری رشنوکاربر ماساژ
1400/06/29شریعت سپهوندکاربر ماساژ
1400/06/29فرشته صداقتیکاربر ماساژ
1400/06/29میترا لطفیکاربر ماساژ
1400/06/29راضیه محمد شیرازیکاربر ماساژ
1400/06/29مهسا منجزی بختیاریکاربر ماساژ
1400/06/29آرزو نظریکاربر ماساژ
1400/06/29مرجان فرخ وندکاربر ماساژ
1400/06/29سارا محمدیکاربر ماساژ
1400/06/29اکرم نعمتی سلجوقیکاربر ماساژ
1400/06/29پروین یزدان دوستکاربر ماساژ
1400/06/29رضیه محبیکاربر ماساژ
1400/06/29عاطفه قاسمی پرتانکاربر ماساژ
1400/06/29فاطمه فرزین کیاماساژ تایلندی
1400/06/29ندا چیت سازیماساژ تایلندی
1400/06/29فاطمه حیدریانماساژ تایلندی
1400/06/29فاطمه فرزین کیاماساژ سوئدی
1400/06/29فاطمه خسرویماساژ سنگ
1400/06/29فاطمه فرزین کیاماساژ سنگ
1400/06/29سیما گودرزیماساژ شیاتسو (فشاری)
1400/06/29فاطمه جوادی نژادماساژ رفلکسولوژی